ความเป็นมา

     ร้านวีระการจักรเราดำเนินธุรกิจด้านจัดจำหน่ายสินค้าประเภทจักรและผลิตภัณฑ์และการให้บริการซ่อมสินค้า เราดำเนินการธุรกิจนี้มา 10 กว่าปี ทำธุรกิจด้านนี้ตั้งแต่อายุ 16 เริ่มจากการเป็นเด็กยกของในร้านขายจักรจากนั้นได้เรียนรู้และสะสมประสบการ์ณในการซ่อมจักรจนเกิดความชำนาญและความรู้ในด้านนี้ หลังจากนั้นได้ดำเนินการเปิดกิจการตัวเอง เริ่มจากการีบริการซ่อมถึงบ้านลูกค้าขายสินค้าส่งถึงบ้านลูกค้า ขายอะไหล่อุปกรณ์ ส่วนคุณชัญญานุช(ภรรยา)ได้ทำธุรกิจเล็กๆคือเย็บผ้าส่งออก จึงเป็นแรงบันดาลให้เราได้มุ่งมั่นกับธุรกิจนี้ ทำให้เราเข้าใจถึงจุดความต้องการของลูกค้า จากเริ่มทำร้านเล็กๆ จนขยับขยายมาจนเติบโตมาเป็นร้านวีระการจักร ซึ่งตอนนี้มี 2 สาขา